PRIVCACYBELEID VAN Rock ICT

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Rock ICT verwerkt van haar klanten/relaties.

Indien zaken wordt gedaan met Rock ICT, of om een andere reden persoonsgegevens aan Rock ICT worden verstrekt, wordt uitdrukkelijk toestemming verleend om deze persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Rock ICT, Hendrik Werkmanstraat 144, 1328 DR Almere, +31616440248, KvK nummer: 32145378
De verantwoordelijke is bereikbaar via info@rockict.nl

2. Welke gegevens verwerkt Rock ICT en voor welk doel
2.1       In het kader van de zakelijke relatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Bedrijfsnaam en eventueel contactpersoon
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres van bedrijf en eventueel contactpersoon.
2.2       Rock ICT verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende   doeleinden:
a)         De bedrijfsnaam, naam contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor  contact over het contract en opdracht en de eventuele opzegging daarvan.
b)         De bedrijfsnaam, eventueel naam contactpersoon, adresgegevens en mailadres wordt gebruikt voor het versturen van   facturen en eventuele contractueel overeengekomen noodzakelijke informatie over diensten en documenten van Rock ICT;

2.3       Wanneer de klant/relatie Rock ICT geen toestemming geeft de in 2.1 genoemde gegevens te gebruiken of verwerken zoals beschreven in 2.2, dan is het gevolg dat klant/relatie geen zaken kan doen met Rock ICT. Rock ICT heeft deze minimale gegevens nodig om de contracten te kunnen opstellen en de facturen wettelijk correct te kunnen opmaken.

  1. Bewaartermijnen

Rock ICT verwerkt en bewaart de persoonsgegevens uitsluitend in haar boekhouding (op de facturen en in contracten) voor tenminste de geldende bewaartermijnen van de wetgever. Voor de volledigheid van de archieven kunnen deze gegevens ook daarna nog in de gearchiveerde boekhouding bewaard blijven.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Rock ICT passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Rock ICT gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de administratie van Rock ICT kan een verzoek ingedient worden om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Rock ICT zal het verzoek in behandeling nemen en de aanvrager, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2    Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van de persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan eveneens contact opgenomen worden met de administratie.

5.3    Indien u klachten hebt over de wijze waarop Rock ICT de persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke van Rock ICT.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de administratie info@rockict.nl

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website van Rock ICT bekend gemaakt. Wij adviseren om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.